Hypotheek en scheiden

Gaan jij en je partner uit elkaar? En hebben jullie samen een woning gekocht met een hypotheek? Dan heeft de scheiding zeker gevolgen voor de hypotheek. Wat die gevolgen voor jou zijn is afhankelijk van een aantal zaken.

Ben je samen eigenaar?

Allereerst moet duidelijk worden of je samen eigenaar bent van de woning of dat er een andere verdeling is. Als je samen eigenaar bent, dan ben je ieder voor 50% eigenaar van de woning. Dat is het geval als:

  1. je vóór 2018 in gemeenschap van goederen bent getrouwd. 
  2. je vóór 2018 een geregistreerd partnerschap bent aangegaan zonder voorwaarden.
  3. je ná 2018 in beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd.
  4. je ná 2018 een geregistreerd partnerschap bent aangegaan zonder voorwaarden. 

Als je gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap hebt met voorwaarden, dan ben je misschien niet samen eigenaar. In de koopakte, in het samenlevingscontract of in een schuldbekentenis kun je dan terugvinden hoe de verdeling precies is gemaakt. 

Eén van beide blijft in de woning

Hoe en of je eigenaar bent van de woning is van belang als je uit elkaar gaat. Als je ieder voor de helft eigenaar bent en één van beide blijft na de scheiding in de woning wonen, dan moet je de ander uitkopen. In de meeste gevallen moet je dan opnieuw een hypotheek afsluiten. Dat kan betekenen dat je met andere regels en voorwaarden te maken krijgt en met een hogere of lagere rente. 

Jullie gaan het huis verkopen

Blijft geen van beide in de woning wonen, dan moet je het huis verkopen. Na de verkoop van de woning, wordt de hypotheek afgelost. Uiteraard als de verkoop voldoende oplevert. Is dat niet het geval, dan blijven jullie met een restschuld zitten. Als je overwaarde hebt, dan kun je dat gebruiken om een nieuw huis te kopen. 

Advies bij scheiding

Ga je scheiden en heb je een woning samen met je partner met een hypotheek? Maak dan een afspraak met één van onze financieel adviseurs. Wij kunnen jullie goed advies geven én de hypotheek zoeken die het beste past bij jullie situatie.

Plan afspraak